Laat een dyscalculie onderzoek doen Laat een dyscalculie onderzoek doen

In het geval dat uw kind een rekenprobleem heeft kan men een dyscalculie onderzoek laten doen. Bij onze onderwijspraktijk kan men eenvoudig een dyscalculie onderzoek doen. We onderzoeken dan of de symptomen inderdaad van deze stoornis afkomstig zijn of dat er een ander probleem aan ten grondslag ligt.

Wetenschappelijk gezien is het nog niet precies duidelijk wat dyscalculie is. Wel is het duidelijk dat kinderen die er last van hebben hardnekkige problemen hebben met het onthouden van rekenfeiten en het automatiseren van de rekenvaardigheden. Enkele kenmerken van deze stoornis worden in het volgende stuk ter sprake gebracht. Is men nog niet zeker waar uw kind last van heeft, laat dan een dyscalculie onderzoek doen.

Over de symptomen

Men laat een dyscalculie onderzoek doen op het moment dat een ouder wil weten of een kind last heeft van hardnekkig rekenprobleem. Er kan dan onderzocht worden of de symptomen overeenstemmen met dit fenomeen of dat een ander euvel de oorzaak ervan is. Zo kan men in de kleutertijd constateren of een kind moeite heeft met het vergelijken van hoeveelheden, of er niet snel tot tien geteld kan worden en of er grote moeite is met het resultatief tellen. In groep drie kan er met een dyscalculie onderzoek gecontroleerd worden of er getallen worden overgeslagen tijdens het tellen en of men moeite heeft met de plaats van getallen en dergelijken. En zo kunnen er nog andere symptomen onderzocht worden in een dyscalculie onderzoek.

Verschillende types

Laat een dyscalculie onderzoek doen wanneer men als ouder erachter wil komen met welk type stoornis uw kind te maken heeft. Zo is er semantische geheugendyscalculie, hierbij zijn rekenfeiten niet goed geautomatiseerd. Er is procedurele dyscalculie, waar rekenprocedure fout worden uitgevoerd. Er is visuospatiƫle dyscalculie waar ruimtelijk inzicht tekort schiet. En er is getallenkennis dyscalculie waar het inzicht in het getallensysteem onvoldoende is. Men kan dus onderzoek naar deze verschillende types doen.

Reageren is niet mogelijk.