Onderwijspraktijk DOVDW Rotterdam Onderwijspraktijk DOVDW Rotterdam

Onderwijspraktijk DOVDW Rotterdam

Je kan met jouw kind naar De Onderwijspraktijk van de Wijk, DOVDW, in Rotterdam gaan wanneer hij of zij last heeft van leermoeilijkheden. Het is bij DOVDW een optie om onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de leerstoornis. Hierdoor kan men adequate interventies plegen met leermethoden die men terugvindt in remedial teaching. Zodoende maakt het niet uit waar uw kind precies last van heeft en welke gevolgen dat heeft op school.

Doordat De Onderwijspraktijk van de Wijk gericht naar de achterliggende problematiek kijkt kan men zorgen voor een goede oplossing in iedere situatie. Elk kind heeft een eigen intelligentieprofiel en manier van leren. Op sommige vlakken kan er een leerstoornis insluipen die zijn effect heeft op school. Als ouder wil je dan precies weten wat dan het beste gedaan kan worden. Een remedial teacher van DOVDW kan daarbij van dienst zijn.

Onderzoek doen naar de oorzaak

Als eerste zal DOVDW, De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam, een onderzoek doen naar de oorzaak van het leerprobleem. Daarbij kan er gekeken worden naar de ontwikkeling van taalvaardige eigenschappen, maar ook rekenkundige. Zo kunnen we onderzoeken of er dyslexie mee te maken heeft of dat het gaat om dyscalculie. Een intelligentieprofiel met disharmonische eigenschappen kan ook een leerprobleem veroorzaken. Het doel van het onderzoek is dat men erachter komt wat er ten eerste ten grondslag ligt aan de leerproblematiek en ten tweede wat er exact aan gedaan kan worden. Zo kan men als ouder weer gerust zijn en met remedial teaching zijn of haar kind leren omgaan met obstakels. DOVDW helpt op die wijze met het verhelpen van de stoornissen door te kijken naar de oorzaken.

Leermethoden met gerichte aanpak

De leermethoden van DOVDW te Rotterdam zijn ervoor bedoeld om een gericht leerplan op te stellen en het kind te voorzien van de nodige ondersteuning. Met zo’n didactische aanpak zal ervoor gezorgd worden dat een leerling met leerachterstand als nog weer op school mee kan doen.

Reageren is niet mogelijk.